STW20NM60GRM188R71E104KA01DMKS4G021003C00JSSD HVP-39proZILLTEK电磁阀 /型号:XMl6855602 /品牌:博世RS31(NGTC2)JY27513E12F26SHN-JY27513E12F26PHN-0.5m

供应商:个人会员

所在地区:上海市

联系人:张先生

手机号码:13386030819

邮箱:2652957264@qq.com

QQ: 2652957264

地址:宜山路2016号合川大厦8楼B座

|BELDEN(百通电缆)1583A, 7814A, 7815ANH, 7834ANH, NTAP62, NTAP50, NTAP53, NTAP64, NTAP12光缆;1672A, 1671A, 1673A1417B,8267,8241 8777
* 发布时间:2021/04/30

型 号:1583A,7814A,7815ANH,7834ANH,NTAP62,NTAP50,NTAP53,NTAP64 ,NTAP12光缆;1672A,1671A,1673A1417B,8267,8241 8777

品       牌:BELDEN

产品名称:Belden电缆

库存状态:国内大量库存

库存数量:100

供货周期:2-3天

供应描述

5T00UP 89248 88761 88760 9913 9913F 9259 9451 9180 9171 8761 8762 9841 9842 9843 8281 179DT 1800B 1512C 1513C 1505F 1505A 1502R 各种定制型号;