RSF(S)1 0.3欧 1W 1%TYP1443TYP4021 4031BCM43602KMLGKIA20N50HUSLKG6HBL5362W KP-1608ZGC

供应商:个人会员

所在地区:上海市

联系人:张先生

手机号码:13386030819

邮箱:2652957264@qq.com

QQ: 2652957264

地址:宜山路2016号合川大厦8楼B座

|BELDEN(百通电缆)1419A, 1420A, 3092A, 3084A, 3082A, 8760, 8761, 8777, 1694A, 1505A, 5506FE
* 发布时间:2020/06/03

型 号:1419A,1420A,3092A,3084A,3082A,8760,8761,8777,1694A,1505A,5506FE

品       牌:BELDEN

产品名称:Belden电缆

库存状态:国外大量库存

库存数量:100

供货周期:3-4周

供应描述

BELDEN(百通电缆)
1419A, 1420A, 1421A, 1505F, 1505A, 1192A, 1172A, 1800F, 1800B, 3076F, 9463, 9463F, 3084A, 3082A, 9841, 9842, 8777, 5500FE, 5506FE, 5200UE,